Поточна діяльність | Звіт директора | Звіт директора за 2016/2017 н.р.
Звіт директора за 2016/2017 н.р.

Звіт директора Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 за 2016/2017 н.р.

 Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016 – 2017 н. р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 1.Загальні відомості про навчальний заклад:

Комунальний заклад освіти Лісностінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області  розташований за адресою:

63764 село Лісна Стінка

вул. Дружби, 17

тел. 32-7-48

* Заклад засновано у 1980 році виконавчим комітетом Куп’янської районної ради (рішення від 02.09.1980 року № 297) як Лісностінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Чинний Статут закладу зареєстровано 2011 року затверджено рішенням VII сесії VI скликання Куп’янської районної ради Харківської області 28 березня 2011 року.

* Ідентифікаційний код: 25175692

 2.Матеріально-технічна база навчального закладу:

Школу засновано у 1980 році (будівля складається з 3-х поверхів).

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання,відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 16 кабінетів:

Української мови та літератури

Російської мови та літератури

Кабінет фізики

Кабінет хімії

Кабінет біології

Кабінет історії

Кабінет математики та інформатики

Кабінет географії

Кабінет іноземної мови

Кабінет обслуговуючої праці

Кабінет трудового навчання

Кабінет курсу «Захист Вітчизни»

Кімната групи продовженого дня

1 спальня для 6-річок

4 кабінети для учнів початкової школи

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня, актова зала, бібліотека з читальним залом,  спортивна зала, 2 спортивних майданчики, 2 ігрових майданчики, стадіон,  музей Історії.

Протягом останніх 8 років (з 2009 по 2017роки) навчально-матеріальна база школи значно покращилась, відремонтовано покрівлю навчального корпусу, встановлено 29 пластикових вікон, двері на центральному вході в школу, проведений ремонт підлоги на ІІ-му поверсі навчального корпусу.

 Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 37 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над

2

 удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Про видатки в цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить — їх просто немає. Фінансова криза теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. Головною проблемою для школи залишається покрівля навчального закладу (приміщення інтернату та дитячого садка), яка потребує негайного капітального ремонту. Разом з тим шкільний автобус, який знаходиться в експлуатації  більше 13 років, теж потребує заміни.

 3.Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика Лісностінківської загальноосвітньої школи  будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (12–річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – вчителя української мови та літератури, вчителя – вчителя російської мови та зарубіжної літератури, вчителя – інформатики, вчителя трудового навчання. 

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі розроблено цільову програму «Вчитель».

Мета програми: створення системи професійного росту педагогічних кадрів; удосконалення системи матеріального і морального стимулювання.

Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності

добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2016–2017 н. р. до роботи приступили 15 педпрацівників (із них 3 сумісники). Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників школи проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2016-2017 н. р. Бажаючих пройти позачергову атестацію не було.

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

формування ключових компетентностей;

моніторинг якості освітньої діяльності;

самоосвітня діяльність педагога;

залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Таблиця 1

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, кількість осіб

Рік
 
2016р.
 
2017р.
Педагогічні працівники,
які пройшли
курсову
перепідготовку
-
7
Загальна кількість педагогічних працівників
15
15

 

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

 

4.Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованими медпрацівниками ФАПу та сестрою медичною Яковенко Наталею Ягубівною, яка працює в школі за сумісництвом. В наявності медичний кабінет розташований на 1 поверсі  школи, повністю забезпечений необхідними медикаментами,  зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами. 

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям .

 Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Рекомендації на 2017-2018 н. р.:

Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

Вчителю фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

5.Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче  харчування учнів 1-10-х класів.  Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних  обідів та полуденків. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4 класів та бажаючі із 5-11 кл. охоплені гарячим харчуванням. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків. Їдальня працює в основному до 15.30 -16.00. Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів. Черговий учитель та медична сестра ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.  Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 100 % учнів школи.  В початковій школі всі учні (35 учнів) були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на  для учнів 1-4 класів складає 9.50 грн.,   для учнів 5-11 класів – 9,50 грн. В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

6.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці. Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2017-2018 навчальний рік плануються заходи:

оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

провести обстеження стану енергогосподарства школи;

оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби. Традиційним заходом у школі є ранкова гімнастика.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються  показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2016-2017 н. р. не зафіксовано  випадків травматизму серед персоналу школи та  учнів.

7.Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти Лісностінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Купянської районної ради Харківської області  функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2016 року в школі було відкрито 11 класів з кількістю учнів – 75. Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2016-2017 н. р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У школі створена і діє система роботи профільного навчання  та допрофільного навчання. З цією метою введено в навчально-виховний процес викладання курсів за вибором і факультативів.

У 2016-2017 н. р. в початковій школі навчалося 36 учнів.  Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 5 учнів 3-6-х класів та 1 учениця 10 класу..  

В 4-му класі в травні 2017 року  пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, читання та математики.  

У 2016-2017 н. р. в середній та старшій школі (5-11-ті класи) навчалися 44 учні. Похвальним листом за особливі успіхи у навчанні нагороджені учні 5 класу: Кузьменко Вікторія, Лісіченко Руслан; учні 6 класу: Пурей Анна та Чумак Крістіна; учениця 10 класу Григірчик Сусанна.    

 Результати навчальних досягнень учнів 5-11-х класів.

У 2016-2017 н. р. 5-11-ті класи закінчили 44 учнів.

 Результати державної підсумкової атестації в 9-му класі  показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню.

 Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Одним з пріоритетних напрямків методичної роботи школи – була робота з обдарованими та талановитими дітьми. У школі створене і постійно працює Наукове товариство учнів. Наукове товариство учнів (далі – НТУ) Лісностінківської ЗОШ І – ІІІ ступенів  – це добровільне об’єднання учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних дисциплін (географії, біології, рідного краю, природознавства, екологія) та галузей науки і техніки, що створюється з метою забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи.

Профіль навчання за робочим навчальним планом – географічний, напрям – природничо-математичний. Серед учнів профільних класів району учні Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів посідають призові місця з географії, беруть участь у турнірах «Юний географ», є активними учасниками природничих, інтерактивних конкурсів, учасниками конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії.

 Має тенденцію до зростання участь учнів у районних олімпіадах, турнірах, конкурсах, МАН за останні три роки.     

Результативність участі в олімпіадах за останні три роки подано в таблицях:

2014/2015 навчальний рік

п/п

Предмет

Клас

Місце

П. І.  у ч н я

1

Правознавство

9

ІІІ

Колесник Валерія

2

Географія

11

І

Гур’єв Сергій

3

Економіка

9

ІІІ

Гур’єв Євген

4

Труд. навчання

11

ІІІ

Лопанський Дмитро

 

Чотири призових місця.

 

2015/2016 навчальний рік

п/п

Предмет

Клас

Місце

П. І.  у ч н я

1

Правознавство

9

І

Григірчик Сусанна

2

Історія

9

ІІ

Григірчик Сусанна

3

Географія

9

ІІ

Григірчик Сусанна

4

Географія

10

ІІІ

Колесник Валерія

5

Економіка

10

ІІІ

Гур’єв Євгеній

6

Астрономія

10

ІІІ

Колесник Валерія

7

Укр. мова/література

9

ІІІ

Григірчик Сусанна

8

Біологія

8

ІІІ

Горбатовська Єлізавета

9

Труд. навчання

8

І

Горбатовська Єлізавета

10

Трудове навчання

10

ІІІ

Кітнюх Дмитро

11

Російська мова

9

ІІІ

Григірчик Сусанна

 

Одинадцять призових місць.

2016/2017 навчальний рік

п/п

Предмет

Клас

Місце

П. І.  у ч н я

1

Правознавство

10

І

Григірчик Сусанна

2

Історія

10

ІІІ

Григірчик Сусанна

3

Географія

10

ІІІ

Григірчик Сусанна

4

Географія

11

ІІІ

Колесник Валерія

5

Економіка

11

ІІІ

Гур’єв Євгеній

6

Укр. мова/література

10

ІІ

Григірчик Сусанна

7

Укр. мова/література

9

ІІІ

Горбатовська Єлізавета

8

Біологія

9

ІІІ

Горбатовська Єлізавета

9

Біологія

11

ІІІ

Гур’єв Євгеній

10

Хімія

7

ІІІ

Китнюх Інна

 

Десять призових місць.

       Другий рік поспіль з усіх учнів, які стали переможцями, Григірчик Сусанна (10 кл.) є лідером, щорічно посідає призові місця з декількох предметів, а також є учасницею ІІІ обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії, правознавства, української мови та літератури. Добрі показники мають Колесник Валерія (11 кл.), Гур’єв Євгеній (11 кл.), Горбатовська Єлізавета (9кл.). Щороку учні школи є активним учасниками конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Геліантус», «Золотий лелека», «Знай і люби свій край».

       У турнірі «Юний біолог» команда школи у 2016-2017 н. р. виборола І місце (керівник Самотуга О.М.), а у турнірі «Юний географ» - ІІІ місце (керівник Харченко Н.А.). Наші учні є учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії.  Робота Григірчик Сусанни (10 кл.) керівник Самотуга О.М. під назвою «Спостереження за омелою». Робота Горбатовської Єлізавети (9 кл.) керівник Харченко Н.А. під назвою «Дослідження по населенню Лісностінківської сільської ради», Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості у номінації «Історія України і державотворення» робота Григірчик Сусанни (10 кл.) керівник Дубовецький О.Г. направлена до участі в обласному етапі, міжнародних мовно-літературних конкурсах учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка. Кузьменко В. (5 кл.) ІІІ місце керівник Сіра В., Горбатовська Є. (9кл.) ІІІ місце керівник Городілова Г.М.  Єдина педагогічна тема, над якою працює педагогічний колектив Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Розвиток ключових компетентностей учнів з метою підготовки до успішної самореалізації в сучасних умовах життя». Відповідно до районної методичної теми та методичної теми закладу пріоритетними завданнями Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів є упровадження державних стандартів початкової та базової середньої освіти, підвищення психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу, результативності роботи вчителів з обдарованими дітьми. Головою методичної Ради у закладі є заступник директора з НВР Шляхов В.О. На слайді показані методичні об’єднання вчителів, які діють на базі Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.   У 2016/2017 навчальному році вчитель біології та хімії Самотуга О.М. стала учасником професійного конкурсу «Учитель року – 2017». Постійно вчителі беруть участь у виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій (Харченко Н.А., Огарьова Л.І., Платоновська Н.М., Гаманко Т.В.), є активними учасниками районних та обласних семінарів, тренінгів, вебінарів. Вчитель початкових класів Огарьова Л.В. працює у складі групи адаптації та апробації курсу «Культура добросусідства».   У 2015/2016 н. р. на базі нашої школи були проведені два семінари. Перший для вчителів початкової школи на тему «Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів (жовтень 2015 рік), другий семінар мав назву «Формування громадянської компетентності учнів в умовах сучасної школи (березень 2016 року).

Велика увага в школі приділяється вихованню дітей, створенню оптимального соціально-культурного клімату, який би сприяв формуванню творчої особистості через організацію різноманітних заходів.  Постійно здійснюється щоденний контроль за відвідуванням учнів, проводяться спільні заходи зі Службою у справах дітей ювенальною привенцією, здійснюється контроль за станом дитячої злочинності. Станом на 07.01.2017 року на обліку ССД та внутрішкільному обліку по Лісностінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів знаходиться одна учениця 11 класу Овчарова Маргарита, яка у листопаді 2016 року зарахована до школи, попереднє її місце навчання Куп’янський медичний коледж. Ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень, складено план спільних заходів зі Службою у справах дітей, ювенальною привенцією, відділом безпеки дорожнього руху. Школа співпрацює з медичними працівниками, (проводяться профілактичні виїзди, бесіди, лекції). Спеціалістами психологічної служби відділу освіти та практичними психологами проводяться консультації з батьками та корекційна робота з учнями.

  Велика увага приділяється правовому вихованню учнів. Учні нашої школи є учасниками районних турнірів «Юних правознавців», «Тижнів правової освіти», «Тижнів протидії торгівлі людьми», учасниками засідань районного правознавчого клубу «Правознавець», що діє при районній ради старшокласників.

       З метою військово-патріотичного виховання учнів, героїзації осіб, що боролись та загинули за незалежність України, вшанування пам’яті учасників бойових дій учні нашої школи були активними учасниками районного фестивалю патріотичної пісні «Солдати миру». У номінації «Солісти-вокалісти» учениця 8 класу Салтаєва Дар’я посіла ІІІ місце.

       Значну роль у патріотичному вихованні відіграє створення куточку слави загиблого учасника АТО Чорноволова Володимира, який був нашим односельцем, та історичний музей, який розташований на ІІІ-му поверсі школи. Постійно ведеться пошуково-краєзнавча робота із залученням учнів школи та батьків. Кожного року до Дня Перемоги спільно з Лісностінківською сільською радою проводяться мітинги пам’яті біля пам’ятників полеглим героям у с. Синиха та у с. Біле.

       Ведеться активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин: проводилась лекційна робота медичних працівників та психологічної служби. В школі працюють загони ЮІР (юних інспекторів руху) та ДЮПР (дружини юних пожежників-рятівників). Формування здорового способу життя здійснюється через загальношкільні заходи, акції, фестивалі, конкурси. Так учні школи брали участь у Всеукраїнській акції «Молодь за здоровий спосіб життя», Всеукраїнському фестивалі «Молодь обирає здоров’я». За активну участь в конкурсі «Безпека очима дітей» учні отримали грамоти та дипломи різного ступеня Громадської організації «Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини», а вчитель Харченко Н.А. нагороджена грамотою. Учні нашої школи є одними з найактивніших учасників конкурсів з виховної роботи і мають дуже високу результативність. Роботою учнівського самоврядування у закладі керує бібліотекар та за сумісництвом педагог-організатор Дубінкіна М.І. За ініціативою ради старшокласників були організовані проекти «Напиши лист-привітання воїну АТО», «Діти – янголи миру», «Медичний волонтер». Учні брали участь у районних засіданнях Ради старшокласників «Школи управлінської майстерності». Волонтерський рух займає у нашому закладі почесне місце. Це і активна участь у акціях «Милосердя», «Серце до серця», «Не будь байдужим», «Допоможи ветерану» та інші.

Стовідсотково учні Лісностінківської школи І-ІІІ ступенів охоплені гуртковою роботою. Це і гуртки на безоплатній основі, ЮІР (керівник Нечвоглод В.О.), ДЮПР (керівник Дубінкіна М.І.), вокальний (керівник Огарьова Л.І.), а також гурток від РБДЮТ «Декоративно-прикладного мистецтва» (керівник Платоновська Н.М.). Учні Лісностінківської школи постійні учасники різноманітних районних конкурсів творчого характеру: конкурсів малюнків, писанок, поробок з природного матеріалу, фото-конкурсів. За участь в обласному конкурсі поробок учні школи нагороджені грамотами та дипломами. Виховання дітей відбувається не тільки за рахунок заходів, які проводяться в школі, на рівні району, але й залученням дітей до цікавих екскурсій по рідному краю, на вивченні та шануванні традицій українського народу.   Відповідно до чинного законодавства здійснюється у закладі організаційно-методичний супровід роботи з пільговим контингентом дітей.

 З метою соціального захисту дітей пільгових категорій щорічно із фонду загального обов’язкового навчання за рішенням Ради закладу надається допомога дітям, які її потребують. Так в 2014/2015 році виділено 907 грн. (отримали допомогу Ковальов Віталій (5 клас) – 500 грн., Лопанський Дмитро (11 кл.) – 407 грн. 2015/2016 н. рік виділено 1146 грн. (отримали допомогу Семенов Роман (1 кл.) – 573 грн., Мамедова Аліна (3 кл.) – 573 грн. 2016/2017н. рік – 1127 грн. (отримали допомогу Чубчикова Руслана (6 кл.) – 564 грн.. Григірчик Сусанна (10 кл.) – 563 грн. Кошти використано на придбання необхідних речей (одягу, шкільного приладдя).

       Всі учні 1-4 класів за рахунок бюджетних коштів забезпечені гарячим харчуванням, діти з малозабезпечених сімей отримували і отримують безкоштовне харчування. Першочерговим питанням щодо роботи з дітьми пільгових категорій стоїть питання реалізації прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Станом на 07.02.2017 року у закладі дві дитини сироти: Ковальов Віталій (7 кл.) та Ковальов Максим (2 кл.). Діти-сироти користуються «Єдиними квитками» для безкоштовного проїзду в межах району. Вони залучаються постійно до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах, спортивних змаганнях.

 З року в рік адміністрацією Лісностінківської ЗОШ запроваджуються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та підготовку школи до нового навчального року. Кількість коштів витрачених на підготовку закладу до нового навчального року

у 2014/2015 н. р. становила 25 115 грн.;

у 2015/2016 н. р. становила 25 200 грн.,

у 2016/2017 н. р. витрачено коштів на підготовку – 35 988 грн.

За кошти обласного бюджету (570 тис. грн.) капітально відремонтована покрівля навчального корпусу школи, встановлені металопластивові вікна в кількості 28 шт. за рахунок субвенції сільської ради (100 тис. грн.). Встановлені металеві двері на ганку школи 2 шт. – 15 тис. грн. Капітально відремонтована підлога ІІ-го поверху навчального корпусу (проведено демонтаж, виконана стяжка, покладено лінолеум, що закуплений за рахунок субвенції сільської ради (20 тис. грн.). Закуплені пластикові стенди на суму 2 000 тис. грн. за батьківські кошти. Оновлені парти для учнів початкової школи. Облаштована туалетна кімната на І-му поверсі (викладена плиткою, встановлені унітази, бачки, виконана робота щодо водопостачання) на суму 4 тис. 640 грн. Спонсорами, які надають допомогу школі, є фермерські господарства, розташовані на території сільської ради. Фермерське господарство «Вишневий Сад» - голова Забиренко С.О., фермерське господарство «Россолової» - голова Синельник Т.М., фермерське господарство «Алекс» - голова Кучков О.В., фермерське господарство «Горизонт» - голова Грабницький О.В. та фермерське господарство «Россохи С.О.».

     Виходячи з викладеного, педагогічний колектив планує:

Створити якісно нові умови для подальшого виконання державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності й залучення до її формування учнів, вчителів, батьків, громадськості.

Продовжити роботу педагогічного колективу школи над методичною проблемою: «Розвиток ключових компетентностей учнів з метою підготовки до успішної самореалізації в сучасних умовах життя».

Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови школярам особистих індивідуальних освітніх траєкторій.

Вважати основними шляхами поліпшення якості змісту освіти:

гуманізацію та гуманітаризацію – відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів людської культури;

фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, культурно-історичних досягнень людства, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;

пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

профілізацію та диференціацію змісту освіти як умову вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;

забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної навчальної діяльності учнів;

забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (інтеграція міждисциплінарна та в межах одного предмета).

Виховання в учнів потреби в знаннях. Вчителям  спрямувати свою роботу на формування в учнів позитивної мотивації навчання, розвивати вміння раціонально, цілеспрямовано планувати свій робочий час, науково організовувати працю.

Залучення учнів до спільної праці – навчання, яке виникло б у них радісне почуття успіху, поступу вперед, особистісного розвитку.

Гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними переживаннями, утвердження взаємин справедливості й поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісно-розвивальної творчості.

Виховну роботу колективу спрямувати на ставлення демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної й самодостатньої особистості.

 

Директор школи                                                                             Л.ФЕСЕНКО

 

 

 

Приєднані документи:

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
Переглядів: 147
Дата публікації: 08:04 12.03.2017
Директор

Фесенко Лариса Володимирівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих